събота, 6 декември 2014 г.

cold sheets / студени чаршафи

A tanka of mine published in A Hundred Gourds 4:1

cold sheets
the nuptial vows
broken …
and a new love message
written in the snow

 
Diana Teneva

студени чаршафи
брачната клетва
нарушена...
и ново любовно послание
написано в снега

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации