неделя, 14 януари 2024 г.

вторник, 9 януари 2024 г.

странен свят

 


Хайку вариации върху приказката „Приказка от пословици“*

 

странен свят…

всичко от поговорките

се случва

 

обърната кола –

поредно изброяване на

възможните пътища

 

пъстри балони

танцуват с вятъра…

другият възможен свят

 

спукан балон –

шарени пословици

летят

 

опит за помирение…

блага дума

железни врати отваря

 

вглеждане в земята…

оставам по-дълго на раздумка

и помагам за тротоарите

 

странният свят по-хубав –

направи добро

и го хвърли в морето

 

*Приказката е взета от книгата „Камъни с форма на сърце. Приказки от пословици“, Светлозара Кабакчиева, издателство „Знаци“.

 

четвъртък, 4 януари 2024 г.

Глухарче - Васил Урумов

 Светлана Урумова

ГЛУХАРЧЕ

 

Наричат ме глухарче. Всъщност аз съм

дрънкалка на едно джудже.

Забрави ме… Очаквам да се върне.

Защо си тука? То ли те изпрати?

Кажи: ще дойде ли да ме потърси,

или не иска да играе с мен?…

Не ме докосвай – ще заплача.

Ако въздъхнеш – с радост ще умра.

 

Васил Урумов

 

DANDELION

 

They call me a dandelion. Actually, I am

a dwarf's rattle.

He forgot me… I expect him to come back.

Why are you here? Did he send you?

Say: will he come looking for me

or he doesn't want to play with me?…

Don't touch me - I'll cry.

If you sigh, I will die with joy.

 

Vasil Urumov

Translated by Diana Teneva


Светлана Урумова

сряда, 3 януари 2024 г.

*** Завинаги, когато си отида - Васил Урумов

 

Светлана Урумова


***

Завинаги, когато си отида,

една сълза ще моли да се върна…

Но ако все пак нещо ми попречи,

не вдигай своя поглед към звездите!

Бих искал да съм въздуха край теб!

Поне едничка глътка.

Туй ми стига.

 

Васил Урумов

1967

 

 

Forever when I'm gone

a tear will beg me to come back…

But if something still prevents me,

don't look up to the stars!

I would like to be the air near you!

At least one sip.

This is enough for me.


Vasil Urumov

Translated by Diana Teneva

вторник, 2 януари 2024 г.

книжчици с пъстри корици

 
плътна гора…

време за приятели

и близки

 

без посредник –

думите влизат в съня

на чучулигата


промяна в гората…

въпросителни в звуците

на совата

 

зазоряване –

песента на чучулигата

кисела и недоспала

 

вятърът полюшва

книжчици с пъстри корици…

капани за думи

 

по старому –

совата с нощни писма

а чучулигата с утринна поща

 

голяма книга…

плътната гора с подарък

за всеки

 

*Приказката е взета от книгата „Камъни с форма на сърце. Приказки от пословици“, Светлозара Кабакчиева, издателство „Знаци“.

 

*** Олекват думите - Васил Урумов

 

Светлана Урумова


***

Олекват думите: навярно губят смисъл,

когато търсим истината в тях

по стъпалата на античния театър. . .

 

Пред мен е призрачната сянка на града,

но кой съм аз и теб ли викам тук?

 

Спокойно, като римски гладиатор,

 залязващото слънце ме пронизва

с един безкрайно милосърден лъч.

 

Васил Урумов

 

The words weigh less: they probably lose their meaning,

when we seek the truth in them

on the steps of the ancient theatre. . .

 

Before me it’s the ghostly shadow of the city,

but who am I and am I calling you here?

 

Calmly, like a Roman gladiator,

 the setting sun pierces me

with an infinitely merciful ray.

 

Vasil Urumov

Translated by Diana Teneva

понеделник, 1 януари 2024 г.

На развод - Васил Урумов

 

Светлана Урумова

* * *

НА РАЗВОД

 

Вдигнах срещу слънцето цевта.

С двоен блясък улеят засвети.

Проверих паласките и в тях

зърнах стръкче изсушено цвете.

Дълго време служа офицер –

знам добре военните закони,

но реших за него по сърце:

да стои до пачката с патрони.

 

 Васил Урумов


ON A REVIEW

 

I raised the barrel to the sun.

The chute lit up with a double glow.

I checked the cartridge pouches and in them

I saw a sprig of dried flower.

For a long time as an officer, I’ve been serving -

I know the laws of war well,

but for it, I left my heart deciding:

next to the pack of cartridges let it dwell.


Vasil Urumov

Translated by Diana Teneva