петък, 7 юни 2019 г.

машина на времетомашина на времето - 
блогът ме връща
десет години назад

колко радост
и сълзи...
капсула на Времето

Диана Тенева

четвъртък, 23 май 2019 г.

Божури / Peonies


scorching sun -
two figures frozen
for a photo

палещо слънце -
две фигури замръзнали
за снимка

I read carefully
the moles on your skin -
Braille letters

разчитам
бемките по твоята кожа -
Брайлово писмо

the summer 
just entered my kitchen -
a melon

лятото
току-що влезе в кухнята ми
пъпеш

Диана Тенева

Хайку антология "Божури"

понеделник, 6 май 2019 г.

ГергьовденГергьовден -
спусна се люлка
от небето

Гергьовден -
дъждовен облак
над люлката

девойки
люлеят момъка -
модерен Гергьовден

Диана Тенева