неделя, 21 септември 2014 г.

тя е

тя е
моя връстница
без бръчки,
без сребърни нишки
статуята в парка


it is
of my age
with no wrinkles,
no silver hair
the statue in the park


Диана Тенева

super moon

super moon
haiku and Marc Chagall
in my dreams

Diana Teneva
Haskovо, Bulgaria. ( 0 , 1 , 1 ) = 5 pts


супер луна
хайку и Марк Шагал
в сънищата ми 

неделя, 7 септември 2014 г.

*** Меденоуханна ще е моята есен


***

Меденоуханна ще е моята есен –
в светлината на залезното зарево
ще забравям, че живея
като обезсмъртена в цвят пчела.
Ще ме разнищят ветровете,
ще ме разпилеят по света,
а аз в угарите само ще полегна,
за да ме има
в песента на ветровете
и звънливото жужене на пчела.

Диана Тенева

понеделник, 1 септември 2014 г.

One-line haiku / Едноредови хайку
mist only children’s voices in the park

мъгла само детски гласове в парка

arm in arm even in their sleep chestnut morning

подръка даже в съня им есенно утро

first kiss the world is not the same

първа целувка светът не е същият 


midday heat…/ обедна жега...

midday heat…
the dill blossom drooping
with two bees

обедна жега...
цветът на копъра клюмнал

от две пчели


Diana Teneva


Published in World Haiku Review August 2014

a breathless child / дете без дъх

a breathless child -

his kite tail caught

in the treetopdijete bez daha -

rep njegova zmaja zapeo

u krošnji stable

дете без дъх-
опашката на хвърчилото му заплетена
във върха на дървото


Diana Teneva


Honorable Mention in Diogen Spring Haiku Contest 2014

waxing moon / нарастваща луна

A haiku of mine published in 'A Hundred Gourds'
Мое хайку в 'A Hundred Gourds'

waxing moon
all the answers
in a lullaby

нарастваща луна

всички отговори
в люлчина песен


 Diana Teneva - Bulgaria

 

Published in A Hundred Gourds 3:4 September 2014
Per Diem: Poets of Bulgaria

Популярни публикации