петък, 2 юни 2017 г.

flower moon

Haiku: Diana Teneva
Photo: Tanya Abadzhieva

flower moon...
his fingers tousling
her hair 

цветна луна...
пръстите му разрошват
косата ѝ

Диана Тенева

jazz echoes

Haiku: Diana Teneva
Photo: Tanya Abadzhieva

jazz echoes
in my heart...
a storm's eye

джаз отеква
в моето сърце...
око на буря

Диана Тенева

Популярни публикации