петък, 26 юли 2013 г.

foggy spring . . .

foggy spring . . .
cleaning my pantry I find
the key to myself--
the old expectations
I replace with new ones

мъглива пролет...
почиствайки килера откривам
ключа към себе си -
старите надежди
заменям с нови


a firefly
in the falling dusk . . .
its light too short
to dust my mum's name
on her tombstone

светулка
в падащия здрач...
светлината й твърде кратка
за да почистя името на мама
върху надгробния й камък

Diana Teneva
 
published in Kernels

daybreak . . .

daybreak . . .
portulaca blossoms
still closed


зазоряване...
цветовете на калдаръмчето
все още затворени

Diana Teneva
 
published in Kernels

сряда, 24 юли 2013 г.

неделя, 14 юли 2013 г.

looking at the family album

looking at
the family album
my daughter says hello
to herself and the girl
I used to be

Diana Teneva

Chinese Translation (Traditional)

看著
家庭相冊
我女兒
給自己和年輕的我
打招呼

Chinese Translation (Simplified)

看著
家庭相册
我女儿
给自己和年轻的我
打招呼

разглеждайки
семейния албум
дъщеря ми казва здравей
на себе си и момичето,
което бях


Published in NeverEndingStory

Популярни публикации