петък, 7 юни 2019 г.

машина на времетомашина на времето - 
блогът ме връща
десет години назад

колко радост
и сълзи...
капсула на Времето

Диана Тенева