понеделник, 1 май 2017 г.

lunar eclipselunar eclipse
the ring left by you
on the night table

лунно затъмнение
пръстенът оставен от теб
на нощната масичка

Diana Teneva

Published in Failed Haiku #17

blue moon...


Zhivko Tenev - Gissen


blue moon...
the curtain flutters
between us

синя луна...
люлее се пердето
между нас

Diana Teneva

Published in Failed Haiku #17


Популярни публикации