сряда, 27 август 2014 г.

Behind the wellMy tanka published in issue 18 of Atlas Poetica /p.42/


Мои танка, публикувани в бр.18 на Atlas Poetica /стр.42/
 
behind the well
you appear
thirsty for love . . .
the kiss you dare not
give to me


иззад кладенеца 

се появяваш
жаден за любов...
целувката, която не смееш
да ми дадеш

the treetops
scribbling in the sky
my name
can you read it
from where you are
дървесните върхари
пишат в небето
моето име

можеш ли да го прочетеш
оттам, където си

a snowman
with a nose shortened
by a sparrow . . .
my daughter wants
an Eskimo kiss


снежен човек
с нос, скъсен
от врабче...
дъщеря ми иска
ескимоска целувка

following
Ariadne’s thread
I rummage
my mind
mazes
 

следвайки
нишката на Ариадна
тършувам
из лабиринтите на 
ума си

Diana Teneva, Bulgaria

Atlas Poetica

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации