вторник, 31 май 2016 г.

our shadows

Tanka: Diana Teneva      Art: Zhivko Tenev - Gissen


our shadows 
aren't always
our images...
but be the shadow
of my shadow

нашите сенки
не са винаги
наши подобия...
но бъди сянка
на сянката ми

Published in UHTS May Edition 2016

maternity ward

Haiku: Diana Teneva      Art: Zhivko Tenev    

maternity ward
a new star twinkles
in the sky

родилно отделение
нова звезда блещука
в небето


Xайгата е публикувана в DailyHaiga

вторник, 24 май 2016 г.

Думите

Думите идват при мен
несресани и боси,
но кръщават моя ден
с възторзи и въпроси.


Думите идват при мен
ефимерни и нежни,
с възторг неистов и безимен
обличат чувства прежни.


Думите идват при мен
немерени и крайни
в час понякога неземен,
но никога неверни и случайни.


Диана Тенева

Честит празник на Буквите!Аз, буки, веди

Аз винаги в началото стоя,
Златни букви след мен роя.


Бунтът все да свети в екстаз,
Уникат да е следващият глас.
Квас и мая в думите ще слагам
И в текстове да бухнат ще чакам.


Ведно с тях къща здрава да строя,
Един език, една вяра в мен да отброя.
Дар да Ви дарувам с тях
И да помня къде съм и къде бях...


Диана Тенева

Популярни публикации