вторник, 31 май 2016 г.

our shadows

Tanka: Diana Teneva      Art: Zhivko Tenev - Gissen


our shadows 
aren't always
our images...
but be the shadow
of my shadow

нашите сенки
не са винаги
наши подобия...
но бъди сянка
на сянката ми

Published in UHTS May Edition 2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар