събота, 18 март 2017 г.

пролетен вятър / spring wind

Живко Тенев - Жисенпролетен вятър -
изгубих се в лабиринта
на мислите си

spring wind -
lost in the maze
of my thoughts

Диана Тенева

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации