петък, 26 юли 2013 г.

foggy spring . . .

foggy spring . . .
cleaning my pantry I find
the key to myself--
the old expectations
I replace with new ones

мъглива пролет...
почиствайки килера откривам
ключа към себе си -
старите надежди
заменям с нови


a firefly
in the falling dusk . . .
its light too short
to dust my mum's name
on her tombstone

светулка
в падащия здрач...
светлината й твърде кратка
за да почистя името на мама
върху надгробния й камък

Diana Teneva
 
published in Kernels

Няма коментари:

Публикуване на коментар