петък, 10 април 2015 г.

New Year - Radka Mindova / Нова Година - Радка Миндова


 Radka Mindova's haiku is among the selected works in the Fourth Haiku Contest, organised by the Romanian Kukai Group. The English translation is mine and the translation into Romanian is done by Corneliu Traian Atanasiu.  

Хайкуто на Радка Миндова е отличено в Четвъртия хайку конкурс, организиран от румънската кукай група. Преводът на английски език е мой, а на румънски език е направен от Корнелиу Траян Атанасиу.


New Year
in the bill of a crow
orange peel
 
Нова Година
в човката на гарван

кора от портокал

Annul Nou
în pliscul unei ciori
coajă de portocală

Radka Mindova

Translation into English: Diana Teneva
Translation into Romanian: Corneliu Traian Atanasiu Published in the book of The Fourth Haiku Contest SHARPENING THE GREEN PENCIL

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации