четвъртък, 18 януари 2018 г.

Per Diem: New Beginnings

spring cleaning
replacing old hopes

with new ones

пролетно почистване
замествам старите надежди
с нови

Диана Тенева

Няма коментари:

Публикуване на коментар