петък, 4 август 2017 г.

foreign country

Haiku: Diana Teneva
Photo: Zhivko Tenev - Gissen
foreign country...
I count my steps
again and again

чужда страна...
броя стъпките си
отново и отново

Диана Тенева

Няма коментари:

Публикуване на коментар