неделя, 31 януари 2016 г.

домашна работа

хайга: Радка Миндова
снимка: Мая Любенова

homework -
my grandson and I add

the missing commas

домашна работа -
внукът ми и аз слагаме
пропуснатите запетаи

Радка Миндова 

превод в група

Няма коментари:

Публикуване на коментар