понеделник, 18 януари 2016 г.

Осем хайку в Диви люляци

Мое интервю, дадено за wild lilacs 


***
on the porch
…a chair rocking
the waning moon

на верандата
… стол люлеещ
намаляващата луна

(английската версия е публикувана в A Hundred Gourds 2:3 June 2013)

***
a firefly twinkling –
the silent witness of
our lovemaking

мигване на светулка –
безмълвният свидетел на
нашата любов

(английската версия е публикувана в World Haiku Review Summer 2013)

***
waxing moon
all the answers
in a lullaby

нарастваща луна
всички отговори
в люлчина песен
(английската версия е публикувана в A Hundred Gourds 3:4 September 2014; Red Moon Anthology 2014)

***
my grandpa’s house…
so many love stories
walled in here

дядовата къща…
толкова много любови
затворени тук

(английската версия е публикувана в The Heron’s Nest Volume XVII , Number 2: July 2015 issue)

***
perigee moon–
a huge cup of
ginger tea

луна в перигея –
огромна чаша
джинджифилов чай

(английската версия е публикувана в Mainichi Haiku In English)

***
at the florist’s —
a pregnant woman’s face
among sunflowers

в цветарския магазин –
лице на бременна жена
сред слънчогледи

(английската версия е публикувана в Under the Basho, 1:1, Autumn 2013 and NeverEnding Story)

***
cold moon
on the swing still swinging
a child’s shoe

студена луна
на все още люлеещата се люлка
детска обувка

(Почетно отличие в  DIOGEN INTERNATIONAL WINTER HAIKU COMPETITION FOR HAIKU, SENRYU AND TANKA – 2012)

***
lovemaking –
the universe
in a single sigh

правене на любов –
вселената
в една единствена въздишка

(английската версия е публикувана в Frogpond 36.1 Winter 2013)

Няма коментари:

Публикуване на коментар