неделя, 24 май 2015 г.

The Bamboo Hut Spring 2015

My tanka published in The Bamboo Hut Spring 2015, p.9

Мои танка публикувани в пролетния брой на The Bamboo Hut, стр.9


slice of lemon
  in my cup of tea ...
your words
not easy
to be swallowed
 
резен лимон
в чашата ми с чай...
твоите думи 
нелесни
за преглъщане
 
snowdrops melting
on the windowpane
the stars beyond
the Milky Way
whisper your name
 
кокичета се топят
по стъклото
звездите отвъд
Млечния път
шепнат твоето име
 
a mirror
in the mirror –
my younger self
looking at her future
eye pouches
 
огледало
в огледалото -
по-младото ми аз
гледа бъдещите си
торбички под очите
 
Diana Teneva


The Bamboo Hut Spring 2015, p.9

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации