четвъртък, 11 юни 2015 г.

my bruised knees…

Our first work in collaboration with Tanya Abadzhieva has just been published in DailyHaiga. Many thanks to Linda Pilarski, Patrick Pilarski and Nicole Pakan.

Първата ни съвместна хайга с Таня Абаджиева видя бял свят. Благодарности на Linda Pilarski, Patrick Pilarski and Nicole Pakan.
my bruised knees...
playing hide-and-seek
with the sun
 
ожулени колене...
играя на криеница
със слънцето 

Diana Teneva

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации