неделя, 14 февруари 2016 г.

Какво е щастието, ако не простата хармония между човека и живота, който води.

Който нищо не дава, той няма нищо. Най-голямото нещастие не е в това, че не те обичат, а в това, че ти самият не обичаш.

По-добре да си свободен бедняк, отколкото богат роб. Разбира се, хората искат да бъдат и богати, и свободни. И затова понякога стават бедни роби.

Неизбежно е само едно нещо – смъртта. Във временното пространство, което отделя раждането от смъртта, няма нищо предопределено – всичко може да се промени, може дори да се спре войната и да живееш в мир, ако го желаеш както трябва – много силно и продължително.

Вечното изкушение, против което непрекъснато водя изтощителна борба, е цинизмът.

Всички модерни революции са довели до укрепване на властта на държавата.

Единственият начин да се справиш с липсата на свобода в света е да станеш абсолютно свободен, така че самото ти съществуване да бъде своеобразен бунт.
  
 Какво е щастието, ако не простата хармония между човека и живота, който води.

Почтеността не се нуждае от правила.

Албер Камю

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации