петък, 30 октомври 2015 г.

in her house


in her house
each child a different
colour
the beauty of a rainbow
arching the April sky

Diana Teneva

В къщата ѝ
всяко дете различен
цвят
красотата на дъга
в априлското небе

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации