събота, 19 март 2016 г.

daybreak / зазоряване


 Мое хайку събра 9 точки в ЕUROPEAN QUATERLY KUKAI

daybreak –
the baker's youth
in the risen bread

Diana Teneva, Haskovo, Bulgaria
(1-2-2) = 9 pts


зазоряване -
младостта на хлебаря
в бухналия хляб 

английската версия, публикувана в ЕUROPEAN QUATERLY KUKAI


Няма коментари:

Публикуване на коментар