събота, 2 март 2013 г.

rustling leaves

rustling leaves
shadows waver
  on the clothesline 
      
Diana Teneva
       

Няма коментари:

Публикуване на коментар